ICAM Silo plus

ICAM SILO Plus - Uki Lagring Limited, ICAM SILO <sup>Plus</sup>

SILOPlus är den vertikala lyftmodulen med flera kolumner med skiftningsbricka för förvaring och högfrekvent plockning av lätta laster (max 100 kg).

Tack vare sin exklusiva hanteringsteknik och de variabla storleksalternativen för magasinen (både när det gäller dimensioner och lastkapacitet) representerar SILOPlus den idealiska lagringslösningen för snabb orderbehandling.

SILOPlus erbjuder operativa prestanda som aldrig uppnåtts tidigare från ett vertikallyftssystem med flera kolumner, vilket garanterar en hög genomströmning och en snabb avkastning på investeringen.

FÖRDELAR I KORTHET:

 • Bättre pris / lagringskapacitet förhållande (€/m3)
 • Kortare ordercykeltider och snabbare tillgång till material
 • Optimerat materialflöde
 • Hög produktivitet i orderplockningsprocesserna
 • Maximalt utnyttjande av allt tillgängligt utrymme både vertikalt och horisontellt
 • Maximal ekonomisk effektivitet

HUVUDSAKLIGA TILLÄMPNINGAR

 • Fjärrsyrende av buffert (linjematning)
 • Förvaring av ljusdelar och komponenter
 • Förvaring av enskilda säkerhetsanordningar (handskar, skyddsmasker, skyddskläder, glasögon osv.)
 • BtoB-distribution
 • BtoC-distribution
 • Läkemedelsdistribution
× How can I help you? Available from 08:00 to 20:00